responsive carousel
*مشاهیر اصفهان*
آموزش تخصصی و حرفه ای کلیه نرم افزارهای مکانیک
با قدرتمند ترین استاد اصفهان
مهندس یوسف کمالی
دارنده مدارک Autodesk کالیفرنیا و DSفرانسه
و نویسنده کتاب های تخصصی مکانیک
*کلیه دوره ها بصورت حرفه ای و جهت معرفی به صنعت و بازار کار برگزار میگردد.*
*بیمه تضمین یادگیری: شرکت کنندگان در کلیه دوره های برگزار شده در این آموزشگاه، می توانند به مدت یکسال بصورت رایگاه دوره را مجددا شرکت نمایند.*