responsive carousel
موسسه تخصصی زبان انگلیسی با بیش از 20سال سابقه
.
.
کودکان 3_7سال به شیوه غیرمستقیم با بیش از 20ساعت آموزشی در هفته زبان می اموزند.
آموزش نقاشی.سفلگری.شعر و موسیقی به زبان انگلیسی به کودکان آموزش داده می شود.
کودکان کلیه مهارت های شنیداری گفتاری نوشتاری و درک مطلب را به شیوه همزمان می آموزند.
.
.
.
آدرس:خیابان شریعتی بعد ازدولت روبروی سینما فرهنگ