responsive carousel
بسته های ویژه اینترنت پرسرعت های وب

بسته گردباد
6 ماه ماهیانه 3 گیگ

بسته آذرخش
12 ماه ماهیانه 8 گیگ

بسته تندر
12 ماه ماهیانه 4 گیگ

بسته رگبار
3 ماه ماهیانه 1 گیگ

حهت اطلاع بیشتر در مورد هر کدام از بسته ها به سایت www.hiweb.ir مراجعه نمایید

و یا با شماره تماس 1565 تماس بگیرید